Апытанка: запрашаем падзяліцца меркаваннем пра Ўніверсітэт / Опрос: приглашаем высказать свое мнение об университете

Апытанка: запрашаем падзяліцца меркаваннем пра Ўніверсітэт / Опрос: приглашаем высказать свое мнение об университете

Gertrūda Gaidamavičiūtė -
Atsakymų skaičius: 0

Добры дзень!

Запрашаем студэнтаў і студэнтак, якія паступілі ў ЕГУ ў 2021 ці 2022 гадах (бакалаўрыят ці інтэграваная праграма), паўдзельнічаць у сацыялагічным даследаванні: выказаць сваё меркаванне аб універсітэце, адказаць на пытанні аб тым, што падабаецца, а што варта было б палепшыць, а таксама расказаць крыху пра сябе, як вы выбіралі ўніверсітэт і наколькі апраўдаліся вашы чаканні. Гэта зойме прыкладна 15 хвілін.

Даследаванне праводзіцца кансалтынгавай кампаніяй CIVITTA і аддзелам камунікацыі і маркетынгу ЕГУ.

Каб паказаць рэальную карціну, нам важна сабраць розныя меркаванні: студэнтаў і студэнтак рознага ўзросту, розных курсаў і праграм, з розным жыццёвым вопытам. Крытыка будзе настолькі ж карыснай (а можа нават больш карыснай), як і пазітыўныя ацэнкі. Таму вельмі важна пачуць ваша меркаванне. Яно стане асновай для прыняцця рашэнняў аб напрамках развіцця ЕГУ.

У апытанні не трэба ўказваць імя, кантактныя дадзеныя або іншую інфармацыю, якая дазваляе ідэнтыфікаваць вашу асобу. Усе вынікі даследавання будуць аналізавацца толькі ў абязлічаным выглядзе.

Прайдзіце апытанне, дапамажыце зрабіць ЕГУ лепш!

З павагай,
каманда CIVITTA

***

Здравствуйте!

Приглашаем студентов и студенток, поступивших в ЕГУ в 2021 или 2022 годах (бакалавриат или интегрированная программа), поучаствовать в социологическом исследовании: высказать свое мнение об Университете, ответить на вопросы о том, что нравится, а что стоило бы улучшить, а также рассказать немного о себе, как вы выбирали университет и насколько оправдались ваши ожидания. Это займет примерно 15 минут.

Исследование проводится консалтинговой компанией CIVITTA и отделом коммуникации и маркетинга ЕГУ.

Чтобы показать реальную картину, нам важно собрать разные мнения: студентов и студенток разного возраста, разных курсов и программ, с разным жизненным опытом. Критика будет настолько же полезной (а может даже полезнее), как и позитивные оценки. Поэтому очень важно услышать ваше мнение. Оно станет основой для принятия решений о направлениях развития ЕГУ.

В опросе не нужно указывать имя, контактные данные или другую информацию, позволяющую идентифицировать вашу личность. Все результаты исследования будут анализироваться только в обезличенном виде.

Пройдите опрос, помогите сделать ЕГУ лучше!

С уважением,
команда CIVITTA

Žodžių: 320